Szegedi gyógyszertári ügyelet

    
     

2016. július 01. napjától kezdődően az OGYÉI/16123-42/2016 iktatószámú határozat szerint Szeged város gyógyszertári ügyeleti szolgálatát a Vasas Szent Péter Gyógyszertár ( 6724 Szeged,Kossuth L. sgt. 62, tel.: 62/558-150) látja el az alábbiak szerint:

 

Munkanapokon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon hétfőtől-péntekig 21.00 órától másnap 07.00 óráig

 

Szombaton és pihenőnapon 21.00 órától másnap 07.00 óráig

 

Vasárnap 20.00 órától másnap 07.00 óráig

 

Munkaszüneti (ünnep) napon 20.00 órától másnap 07.00 óráig

 
     

Kell-e fizetni külön díjat az ügyeleti időszakban a gyógyszerek kiadásáért?

 

19. § (1) A gyógyszertár szolgálati idejét követő ügyeleti vagy készenléti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb termékek kiadásáért - az indokolt igénybevétel kivételével -mennyiségüktől és a tételek számától függetlenül esetenként legfeljebb 300 Ft számítható fel, amely a szolgáltatást terhelő általános kulcs szerinti forgalmi adót nem tartalmazza.

 

(2) Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadása olyan orvosi vényre, amelyen az orvos a „cito”, „statim” vagy „periculum in mora” jelzést feltüntette, és amelyet az ügyeleti (készenléti) szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állított ki.

 

(44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról)